KÜSI JA ANNA TAGASISIDET

Ajakirjanikel ja toimetustel on oluline roll ja vastutus ühiskondlike hoiakute kujundamisel, sh soostereotüüpide kinnistaja või ümberlükkajana. Mitmekesised toimetused on hea keskkond probleemkohtade arutamiseks ja seeläbi meediakajastuste kvaliteedi tõstmiseks.

HEAD NÄITED

Autor: Kristi Kamenik
Polina Volkova, Delvõje Vedomosti peatoimetaja
Autor: Rauno Volmar/Ekspress meedia
Mari-Liis Rüütsalu, Ekspress grupi juhatuse esimees
Siiri Erala, Pärnu Postimehe peatoimetaja
Kuvatõmmis, ERR
Anna Pihl juhib debatisaadet "Esimene Stuudio".
Autor: Tiit Blaat/Ekspress meedia
Tuuli Jõesaar kirjutab sõjandusest.
Autor: Tairo Lutter/Postimees
Mariel Gregor kirjutab Postimehes sporditeemadel.