SOOVITUSED

Koostöös ajakirjanikega on siia koondatud soovitused ja näited, mida nii nais- kui ka meespoliitikute kajastamisel meedias silmas pidada. Kes domineerivad meie meediapildis? Kas naispoliitiku tegemised leiavad samaväärset kajatamist meespoliitikutega? Kas pildil kujutatakse kõneisikut ametialases tegevuses? Need ja teised küsimused aitavad poliitikute tasakaalustatuma kajastamise meedialugudes läbi mõelda.

VAATA EDASI