• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • TULEMUSED
Erakonna põhikirjas või muus alusdokumendis on väärtusena kirjas soolise võrdsuse põhimõte.
1 Jah
0 Ei
0 Ei tea
Erakonna tegevusest paistab välja, et sooline võrdõiguslikkus on erakonna jaoks tähtis (nt on esitatud temaatilisi eelnõusid).
1 Jah
0 Ei
0 Ei tea
Vähemalt üks erakonna valimisplatvormidest on sisaldanud soolise võrdõiguslikkuse teemalisi lubadusi (nt seista otsustavalt perevägivalla vastu).
1 Jah
0 Ei
0 Ei tea
Erakonna juhtorganitesse valimise protsess on alusdokumentides reguleeritud ja läbipaistev.
1 Jah
0 Ei
0 Ei tea
Erakonna juhtorganitesse valimisel on peamine valiku tegemise alus kandidaadi asjatundlikkus, mitte isikutevahelised mitteametlikud kokkulepped.
1 Jah
0 Ei
0 Ei tea
Erakonna juhatusse kuulub vähemalt kaks naist.
1 Jah
0 Ei
0 Ei tea
Erakonna piirkonna juhtide seas on naisi kokku vähemalt viis.
1 Jah
0 Ei
0 Ei tea
Erakonnas on põhimõte, et juhatusse valitakse naisi ja mehi võimalikult võrdselt (vähemalt 40% oleks naised või sama palju mehed).
1 Jah
0 Ei
0 Ei tea
Erakond võimaldab avalikke esinemisi ja sõnavõtte meedias naisliikmetele võrdväärselt meestega.
1 Jah
0 Ei
0 Ei tea
Erakonna mehed toetavad naisi poliitikas (nt kutsuvad liikmeks naisi ja on neile mentoriks).
1 Jah
0 Ei
0 Ei tea
Erakonnas on aktiivne naisühendus, kes osaleb valimisplatvormi koostamises ja muudes erakonna sisulistes tegevustes.
1 Jah
0 Ei
0 Ei tea
Erakond toetab liikmete, sh tipp-poliitikute töö ja pereelu ühitamist (nt töökoosolekud lõppevad enne hilisõhtut, lapsega võib koosolekule tulla).
1 Jah
0 Ei
0 Ei tea
Kandidaatide valimisnimekirjade etteotsa pääsemine on läbipaistev, kindlatel reeglitel põhinev protsess.
1 Jah
0 Ei
0 Ei tea
Valimisnimekirjade koostamisel kasutatakse või on kasutatud nn tõmblukumeetodit (kandidaatide asetus on naine-mees-naine-mees).
1 Jah
0 Ei
0 Ei tea
Valimiste eel on naistel ja meestel kampaania tegemiseks võrdselt erakonna pakutavaid vahendeid (raha, kampaaniamaterjalid, info, välireklaami pind jms).
1 Jah
0 Ei
0 Ei tea
Valimisdebattidesse saadetakse võimalikult võrdselt nais- ja meeskandidaate.
1 Jah
0 Ei
0 Ei tea