• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • TULEMUSED
Mind huvitab poliitika – soovin mõjutada kogukonnas ja ühiskonnas toimuvat.
1 Jah
0 Ei
0 Ei tea
Tahan olla aktiivne erakonnaliige.
1 Jah
0 Ei
0 Ei tea
Astudes erakonda, olen valmis töötama ühiste väärtuste ja põhimõtete nimel.
1 Jah
0 Ei
0 Ei tea
Olen valmis tegelema takistustega, mis naisena poliitikas ette tulla võivad.
1 Jah
0 Ei
0 Ei tea
Poliitikasse peaks naisi juurde tulema. Olen ise valmis istuma otsuste tegemise laua taga, kus enamik on mehed.
1 Jah
0 Ei
0 Ei tea
Ma ei pelga tulist debatti.
1 Jah
0 Ei
0 Ei tea
Mulle meeldib oma seisukohti teistele selgitada.
1 Jah
0 Ei
0 Ei tea
Olen meedia tähelepanuks (intervjuud, kommentaarid jms) valmis.
1 Jah
0 Ei
0 Ei tea
Olen valmis otsima sponsoreid ja rahastust valimiskampaania jaoks.
1 Jah
0 Ei
0 Ei tea
Olen valmis aktiivselt valijatega suhtlema, nt valimisüritustel, avalikel kohtumistel.
1 Jah
0 Ei
0 Ei tea
Kriitika aitab mul areneda, teise poliitiku või ajakirjaniku kriitikat ei maksa hinge võtta.
1 Jah
0 Ei
0 Ei tea
Olen valmis võtma juhtimisvastutust erakonnas, nt olema erakonnas osakonna juht, kandideerima volikokku või selle juhiks.
1 Jah
0 Ei
0 Ei tea
Olen valmis võtma poliitilist vastutust, nt kandideerima valimisnimekirjas, juhtima mõnda poliitikavaldkonda esinduskogus.
1 Jah
2 Ei
3 Ei tea
Mul on hea tugivõrgustik (partner, sugulased või head tuttavad), kes saavad aidata perekondlike kohustuste täitmisel.
1 Jah
2 Ei
3 Ei tea
Mu lähedased toetavad moraalselt minu püüdu saada poliitikuks.
1 Jah
2 Ei
3 Ei tea
Mul on mõttekaaslasi ja tuttavaid, kes saavad jagada oma isiklikke kogemusi poliitikas.
1 Jah
2 Ei
4 Ei tea