EESTI REFORMIERAKOND

Andmed seisuga oktoober 2020
Naiste osakaal erakonna liikmetest

Erakonna 11349-st likmest 6262 on naised.

Naiste osakaal erakonna juhatuses

Erakonna juhatuse 16-st liikmest 5 on naised.

Naiste osakaal erakonna piirkondade juhtidest ja asejuhtidest

Erakonna 9-st piirkondlikust (ase)juhist 2 on naised.

Naiste osakaal 2019. a Riigikogu valimiste ringkondlike valimisnimekirjade esinumbritest

2019. a Riigikogu valimiste ringkondlike nimekirjade 12-st esinumbrist 1 oli naine.

Naiste osakaal 2019. a Riigikogu valimiste üleriigilise valimisnimekirja TOP10 seas

2019. a Riigikogu valimiste üleriigilise nimekirja TOP10 kandidaatidest 3 olid naised.

Naiste osakaal 2019. a Riigikogu valimiste valimisnimekirjades KOKKU

2019. a Riigikogu valimiste 125-st kandidaadist 38 olid naised.