KÜSIMUSTIK

Küsimustele vastamine aitab teadvustada võimalikke kitsaskohti, mis võivad naisi erakonnatöös puudutada. Testi, milline on erakonna praegune valmisolek toetada naisliikmete tegevust ja soodustada soolist võrdõiguslikkust teemana üldiselt.

HAKKA VASTAMA