KÜSIMUSTIK

Küsimused aitavad mõtestada enda valmisolekut ja eeldusi osalemiseks aktiivselt poliitikas. Testi täitmine annab ülevaate, millele tuleb alustava poliitikuna enam tähelepanu pöörata ning millega arvestada.

HAKKA VASTAMA